fbpx

Konfiguracja pierwszej kampanii.

1. Dodawanie pliku produktowego.


Konfiguracja pierwszej kampanii

Po utworzeniu kampanii i pomyślnej implementacji kodów trackingowych (więcej o integracji: go.pl/integracje) przechodzimy do zakładki feedy (zaznaczone kolorem czerwonym).

Konfiguracja pierwszej kampanii

W zakładce feedy znajdują się wszystkie udostępnione na potrzeby platformy GO.PL pliki produktowe w formacie XML lub CSV. Aby dodać swój pierwszy feed (plik produktowy można pobrać z panelu administracyjnego swojego sklepu), należy przejść do menu dodawania klikając przycisk utwórz (zaznaczony kolorem czerwonym).

Konfiguracja pierwszej kampanii

W menu, w pole URL wklejamy uprzednio skopiowany link do oferty produktowej. Wybieramy jego format oraz kodowanie (domyślnie UTF-8 - polskie znaki) oraz kompresję (w przypadku plików w formacie .zip/.gzip). Możemy również po wklejeniu url’a skorzystać z funkcji automatycznego wykrywania, wystarczy po wklejeniu kliknąć przycisk sprawdź(zaznaczony kolorem czerwonym). Po wykryciu/ustawieniu formatu feeda zapisujemy zmiany przyciskiem utwórz(zaznaczone kolorem zielonym).

Konfiguracja pierwszej kampanii

Po rozwinięciu menu operacje możemy przejść(zaznaczone kolorem czerwonym) do raportu historii pobierania.

 

Opis flag:

sukces - plik pobrał się poprawnie, produkty powinny pojawić się w zakładce produkty.

url - brak pliku XML pod wskazanym URLem. Sprawdź czy plik nie został przeniesiony lub usunięty.

xml - niepoprawny format feed’a, sprawdź format lub skontaktuj się z supportem.

Po zapisaniu, zostajemy ponownie przeniesieni do zakładki feedy, gdzie (po około 30 minutach) będziemy mogli sprawdzić czy nasz feed został pobrany poprawnie. Po poprawnym pobraniu przechodzimy do zakładki produkty w celu zweryfikowania cen, zdjęć produktowych,nazw i adresów URL.


Konfiguracja pierwszej kampanii

W zakładce produkty mamy wgląd w aktualną ofertę pobieraną ze sklepu. Możemy również promować konkretne produkty zaznaczając checkbox pod literką P(zaznaczone kolorem czerwonym), dzięki czemu wybrany produkt wyświetlał będzie się z większą częstotliwością lub wykluczyć z wyświetlania zaznaczając checkbox pod literką W(zaznaczone kolorem zielonym). Poza kodem, nazwą, ceną, zdjęciem i url’em produktu mamy tu również informację o dostępności produktu(pod statusem zielona flaga) jego braku na stanie(pod statusem czerwona flaga) oraz produkcie niekompletnym( pod statusem żółta flaga). Produkty niekompletne to pozycje w których brakuje kluczowych do działania kampanii parametrów: ceny,zdjęcia,url’a lub nazwy. Następnie przechodzimy do zakładki Listy.

 

2. Listy


Konfiguracja pierwszej kampanii

W tej zakładce znajdziemy informację o aktualnej ilości zebranych cookies. Zebrane przez kody trackingowe pliki zostają posegmentowane w zależności od podjętej akcji:
VISITORS - Odbiorcy, którzy weszli na stronę kampanii.

CLIENT - Odbiorcy, którzy weszli na stronę kampanii i zobaczyli co najmniej jeden produkt, a co najwyżej dwa produkty.

CLIENT+ - Odbiorcy, którzy weszli na stronę kampanii i zobaczyli co najmniej trzy produkty.

SHOPER - Odbiorcy, którzy weszli na stronę kampanii i umieścili produkty w koszyku.

BUYER - Odbiorcy którzy dokonali zakupu.

ADCLIENTS - Odbiorcy zainteresowani Twoimi reklamami.

Następnie przechodzimy do zakładki reklamy.

3. Utworzenie reklamy.


Aby utworzyć reklamę klikamy przycisk utwórz (zaznaczony kolorem czerwonym), a następnie wybieramy interesujący nas format (reklama display lub mail).

Konfiguracja pierwszej kampanii

Po wybraniu formatu przechodzimy do jego edycji, uzupełniamy (w przypadku mailGO) temat wiadomości oraz odbiorcę oraz ustalamy kolorystykę, zamieszczamy dodatkowy baner, dodajemy URL do strony głównej oraz włączamy interesujące nas formaty (w przypadku reklamy display). Opis parametrów znajduje się bezpośrednio w edytorze. Przechodzimy do zakładki grupy reklam.

4 Grupy reklam.


Po przejściu do zakładki grupy reklam klikamy utwórz (zaznaczone kolorem czerwonym) i tworzymy grupę reklam odpowiedzialną za logikę wyświetlania reklam. 

W otwartym oknie uzupełniamy pole nazwa oraz wybieramy urządzenia, na których będzie wyświetlać się reklama (desktop i mobile, tylko desktop lub tylko mobile).  

W aktywności określamy kiedy grupa będzie aktywna (od do) oraz godziny jej aktywności.

W geolokalizacji ustalamy miasta, z których użytkownicy będą dostawać reklamy (parametr głównie do kampanii zasięgowych).

W kategorii określamy kategorię, z której produkty będą pobierane i wyświetlane w reklamach, pozostawienie pola pustego spowoduje korzystanie z całego asortymentu (zalecane).

W rozliczeniu wybieramy model rozliczeń przypisany do konkretnej grupy:

Optymalny CPM - model, w którym określamy maksymalną stawkę CPM i na jej podstawie system licytuje powierzchnię (RTB)[ZALECANE].

CPC - model, w którym określamy maksymalną stawkę CPC.

CPM - model, w którym określamy stawkę CPM, za którą system będzie licytował/kupował powierzchnię.

Reklama na domene (CPM) - model, w którym określamy stawkę CPM na podstawie której system licytuje/kupuje powierzchnię na wskazanej domenie.

MailGO(CPC) - model wykorzystywany w mailGO, służy do ustalania stawki za kliknięcie w otwartego maila.

MailGO(CPM) - model wykorzystywany w mailGO, służy do ustalania stawki za otwarcie wiadomości mailowej.

 

Po uzupełnieniu powyższych możemy zapisać grupę klikając przycisk utwórz. Po zapisaniu zostaniemy przeniesieni do edycji utworzonej grupy w celu jej ostatecznej konfiguracji.

Do poprawnego działania grupa reklam potrzebuje załadowania reklam oraz ustawienia logik oraz stawek wyświetlania dla konkretnej listy. Przechodzimy do sekcji reklama skąd z prostego menu wybieramy i załączamy konkretne, utworzone wcześniej reklamy:

Konfiguracja pierwszej kampanii

Wybrane reklamy zapisujemy przyciskiem zapisz. Przechodzimy do sekcji Listy dla użytkowników retargetowanych.


4.1 Konfigurowanie kampanii w modelu optymalnego CPM

W sekcji  Listy dla użytkowników retargetowanych ustalamy logiki oraz stawki dla poszczególnych list cookie. Po kliknięciu w przycisk edytuj przechodzimy do menu:

Konfiguracja pierwszej kampanii

Z listy wybieramy listy użytkowników, do których chcemy dotrzeć z reklamą (zaznaczając checkbox pod “jest w” zaznaczony kolorem zielonym). Określamy stawkę zgodnie z wybranym modelem rozliczeń (zaznaczone kolorem czerwonym) w porozumieniu z opiekunem handlowym lub działem Customer Success. Dodatkowo określamy Capping(ilość wyświetleń per cookie/dziennie, zaznaczone kolorem niebieskim) oraz przedział czasowy (uwzględniamy po jakim czasie od wizyty reklama ma się wyświetlać oraz przez ile dni będzie wyświetlana, zaznaczone kolorem fioletowym).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem zapisz.


Konfiguracja mailGO

4.2 Konfigurowanie kampanii mailGO

W sekcji  Listy dla użytkowników retargetowanych ustalamy logiki oraz stawki dla poszczególnych list cookie. Po kliknięciu w przycisk edytuj przechodzimy do menu:

Z listy wybieramy listy użytkowników, do których chcemy dotrzeć z reklamą (zaznaczając checkbox pod “jest w” zaznaczony kolorem zielonym). Określamy stawkę zgodnie z wybranym modelem rozliczeń (zaznaczone kolorem czerwonym) w porozumieniu z opiekunem handlowym lub działem Customer Success. Dodatkowo określamy  przedział czasowy (uwzględniamy po jakim czasie od wizyty reklama ma się wyświetlać oraz przez ile dni będzie wyświetlana, zaznaczone kolorem fioletowym).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem zapisz.


5. Grupy reklam - podgląd

Grupy reklam

Po pomyślnym utworzeniu grupy w zakładce wyświetli się informacja o jej stanie:
$ - sygnalizuje stan środków (zielony: ok, żółty: wymaga uwagi, czerwony: brak środków na koncie).

L - sygnalizuje stan list (zielony: ok, żółty: wymaga uwagi, czerwony: brak podpiętych list retargetingowych).

R - sygnalizuje stan reklam(zielony: ok, żółty: wymaga uwagi, czerwony: brak podpiętych reklam).

ptaszek” - sygnalizuje czy grupa wyświetla reklamy poprawnie.

 

Utworzoną grupę reklam należy również włączyć klikając na przycisk statusu (zaznaczony kolorem czerwonym).


6. Statystyki

Statystyki kampanii.

Po uruchomieniu kampani, jej efektywność możemy sprawdzić (w zależności od prowadzonych działań) w zakładce Statystyki(RTB) lub Statystyki(MAIL) które zawierają informację na temat ilości wyświetleń, kliknięć, osiągniętym CTR, średniej stawce CPC oraz ilości konwersji po kliknięciu (liczonej 30 dni od momentu kliknięcia w reklamę) oraz konwersji po wyświetleniu (liczonej 72h od momentu wyświetlenia reklamy - tak zwana konwersja wsparta). Przechodzimy do zakładki konwersje.


7. Konwersje

Konwersje

Konwersje

W zakładce konwersje widzimy wszystkie transakcje uzyskane za pośrednictwem platformy GO.PL z informacją o: dacie konwersji, dacie interakcji z reklamą (kliknięcie/wyświetlenie), typie konwersji (kliknięcie/odsłona) jej typie (desktopowa/mobilna). Mamy tu również podany identyfikator konwersji oraz jej wartość. 


W przypadku problemów związanych z konfiguracją kampanii prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem support@go.pl.

Skontaktuj się z nami