Wysoki poziom późnych płatności po pandemii w obliczu kryzysu płynności

16 czerwca 2023
Obraz autorstwa Freepik

Wysoki poziom późnych płatności po pandemii w obliczu kryzysu płynności

Kryzysy ostatnich lat – pandemia, wojna za wschodnią granicą oraz inflacja sprawiają, że prowadzenie działalności jest coraz trudniejsze. Kłopoty finansowe konsumentów, małych firm i dużych przedsiębiorstw wzajemnie na siebie wpływają. Opóźnienia w płatnościach ze strony wspólników czy popularność systemów późnych płatności dla prywatnych klientów mogą prowadzić do kryzysu płynności. Sprawdź, o czym warto pamiętać, by uniknąć tego zagrożenia.

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność podmiotu do regulowania wymaganych zobowiązań w terminie nie dłuższym niż rok. Do jej najważniejszych aspektów należą możliwość spłaty wszelkich należności i pokrycia wierzytelności, regulowanie płatności ZUS i US, terminowe wypłacanie wynagrodzenia dla pracowników, wywiązywanie się z opłat dla dostawców usług i towarów oraz zaopatrzenie firmy w niezbędne produkty.

Brak płynności finansowej jednego podmiotu często prowadzi do zawirowań także w przypadku innych współpracujących z nim przedsiębiorstw. Gdy jedna firma nie opłaci faktur, dostawca usług czy sklep nie będą mogły uregulować swoich należności i kolejne podmioty będą musiały zmagać się z niewypłacalnością. W obliczu ogólnoświatowych problemów gospodarczych, jest to coraz bardziej powszechny problem.

Z czego wynika wysoki poziom późnych płatności?

Niestabilna sytuacja gospodarcza nie sprzyja prowadzeniu firmy. Rosnące koszty surowców wpływają na konieczność podnoszenia cen usług i produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa czy sklepy. Coraz droższe jest także codzienne funkcjonowanie. Wielu przedsiębiorców, próbując utrzymać swój interes i zachować źródło dochodu, popada w problemy z wypłacalnością. Nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców czy hurtowni, a prywatni konsumenci rezygnują z korzystania z ich usług, ponieważ także zmagają się z komplikacjami finansowymi. Z tego powodu chętniej korzystają z coraz powszechniejszych systemów odroczonych płatności w nadziei, że ich sytuacja finansowa ulegnie poprawie. Często jednak przybiera to formę błędnego koła – klient, czując komfort niepłacenia od razu za zakupy, zamawia produkty, których nie jest w stanie opłacić. Każde opóźnienie płatności na jednym z etapów świadczenia usługi lub sprzedaży towarów wpływa negatywnie na funkcjonowanie całego biznesu, a skutki tego odczuwają przede wszystkim przedsiębiorcy.

Niewywiązywanie ze zobowiązań przez klientów i kontrahentów

Brak opłaty ze strony klientów wiąże się z poważnym problemem dla przedsiębiorców. Często oni także mają zobowiązania wobec podwykonawców, pracowników lub firm, które dostarczają im niezbędne narzędzia do pracy. Z powodu opóźnienia płatności, oni również nie mogą uregulować swoich należności, co z kolei bezpośrednio dotyka inne podmioty. W takich okolicznościach bardzo łatwo stracić płynność finansową oraz podjąć dodatkowe zobowiązania finansowe, które mają za zadanie pomóc opłacić bieżące rachunki i faktury.

Jak dbać o płynność finansową?

W przypadku dużych opóźnień w płatnościach ze strony klientów i kontrahentów warto podjąć działania. Chociaż czasy są trudne dla wszystkich i warto okazać zrozumienie dla jednorazowego niedotrzymania terminów, zadbaj także o swoje interesy. Jeśli klient notorycznie unika regulacji zobowiązań, może być konieczne wszczęcie procesu windykacyjnego. Lepiej jednak próbować rozwiązać sprawę polubownie. Wystawiając fakturę, ustal realny termin płatności tak, by kontrahent lub klient mógł go dotrzymać. Gdy czas na dokonanie płatności będzie się zbliżał, wyślij przypomnienie. Możesz zautomatyzować ten proces i ustawić system alertów wysyłanych pocztą lub poprzez wiadomości e-mail. Dwa lub trzy dni po upływie terminu płatności, warto ponowić przypomnienie i zadzwonić do klienta, by wyjaśnić sytuację. Unikaj agresywnych komunikatów i staraj się spokojnie rozwiązać problem. W tym zakresie możesz podjąć współpracę z firmami, które specjalizują się w kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwami.

Jeśli masz negatywne doświadczenia z płatnościami ze strony klientów indywidualnych lub innych firm, rozwiąż współpracę. Nie podejmuj jej również z podmiotami, które w środowisku nie cieszą się dobrą opinią. Zdając sobie sprawę z obecnej sytuacji gospodarczej, starannie planuj swoje działania, aby opóźnienia w płatnościach nie naraziły Cię na komplikacje w prowadzeniu firmy. Weź pod uwagę możliwe opóźnienia i nie dopuść do tego, by każde z nich wiązało się z dużym zakłóceniem pracy Twojej firmy. W ten sposób możesz zapobiegać problemom z płynnością finansową.

Chroń swoją firmę przed problemami z płynnością finansową!

Dobrze opracowana strategia i rozsądne zawieranie umów są podstawą, jeśli nie chcesz narażać się na kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej. Pomimo kryzysu możesz zatroszczyć się prawidłowo o finanse swojej firmy. Dbaj o swoje interesy i rozsądnie rozwijaj swoje przedsiębiorstwo. Aby przygotować właściwy plan działania i egzekwowania należności, skonsultuj się ze specjalistami w tej dziedzinie. Pomogą Ci czuwać nad dobrym stanem finansów i zachować płynność.

Marketing

Skontaktuj się z nami

Opowiemy Ci o konkretach, przedstawimy narzędzia, zaproponujemy rozwiązania, przygotujemy ofertę!

Kontakt