Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

I Informacje podstawowe

 1. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i określa działania w przedmiocie ochrony prywatności danych, wykorzystywane na stronach w domenie www.go.pl, a także w kontekście ochrony prywatności w związku z wykorzystywaną przez Serwis technologią reklamową online - RTB.
 2. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest GO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP: 7010497945, REGON: 362118126.
 3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych są przez Serwis przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 4. Serwis świadczy usługę retargetingu spersonalizowanego wykorzystując technologię RTB, czyli zbiera informacje o użytkownikach Internetu w czasie rzeczywistym umieszczając małe pliki tekstowe w przeglądarce internetowej Użytkownika, które są nazywane plikami cookies, dzięki temu może precyzyjnie określić odbiorcę danej treści reklamowej.
 5. Użytkownik ma możliwości niewyrażenia zgody lub rezygnacji ze stosowania techniki RTB wobec niego poprzez kliknięcie na link.
 6. Jeżeli Użytkownik usunie, zablokuje albo w inny sposób ograniczy zapisywanie plików cookies za pomocą narzędzi udostępnianych w używanej przez niego przeglądarce lub jeżeli będzie korzystać z innej przeglądarki lub innego komputera, konieczne może okazać się ponowienie rezygnacji.
 7. Użytkownik może także ponownie włączyć korzystanie z technologii RTB poprzez kliknięcie na link

II Polityka prywatności danych osobowych umożliwiających identyfikację tożsamości (DOUIT)

 1. Dane „DOUIT” mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • komunikacji z Użytkownikami Serwisu, np. podczas korzystania z formularzy kontaktowych,
  • w związku z koniecznością realizacji umowy na podstawie zamówienia złożonego w Serwisie,
  • w związku z rejestracją konta w Serwisie,
  • w związku z obsługą reklamacji,
  • dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu,
  • dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszym pozyskaniu zgody.
 2. 2. Administrator danych może przechowywać i przetwarzać następujące dane „DOUIT”:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 3. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
 4. Właściciel Serwisu oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie danych „DOUIT” stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności Właściciel Serwisu oświadcza, że opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Właściciel Serwisu jest uprawniony do ujawnienia danych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Serwisu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 7. DOUIT będą przechowywane przez uzasadniony okres, w celu zachowania kompletności korespondencji i zapisu komunikacji.
 8. DOUIT nie będą łączone z innymi informacjami pozyskiwanymi dzięki plikom cookies.

III Inne dane niż DOUIT

 1. Serwis www.go.pl umieszcza małe pliki tekstowe w przeglądarce internetowej Użytkownika, przechowując informacje na temat historii przeglądania sieci www, bez możliwości identyfikacji tożsamości.
 2. Właściciel Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Dostosowania zawartości serwisów www do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także pozwalają utrzymać sesję Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  • Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
  • Do reklamy online, które to umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika, podczas gdy serfuje w sieci www. Pliki te gromadzą informacje na temat serwisów www, które Użytkownik opuszcza po odwiedzeniu Serwisu oraz informacje na temat jego aktywności w zakresie kliknięć w tych serwisach.
 3. Anonimowe dane pozyskane dzięki plikom cookies mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 4. Pozyskane informacje nigdy nie są łączone z danymi „DOUIT” bez zgody Użytkownika, a do partnerów i klientów Serwisu są przekazywane anonimowo i bezpiecznie w celach związanych z reklamą w mediach elektronicznych.
 5. Technologia RTB umożliwia zebrać informacje na temat witryn www odwiedzanych przez Użytkownika, kliknięć w reklamy, przeglądanych produktów, etc. Dodatkowo przetwarzane są informacje na temat skuteczności prezentowanych reklam, tj. ile razy dana reklama byłą prezentowana, czy kliknięto i czy czynność ta zakończyła się zakupem reklamowanego produktu w sklepie internetowym.

IV Kontrola plików cookies

 1. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. Właściciel Serwisu oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Serwis www.go.pl może zawierać łącza prowadzące do innych serwisów www i serwisów podmiotów zewnętrznych, które nie są bezpośrednio związane z GO.PL sp. z o.o. i które nie są tym samym objęte niniejszą polityką prywatności, w związku z powyższym zaleca się Użytkownikom zapoznawanie z politykami prywatności wszystkich serwisów, które są przez nich odwiedzane.

V Informacje końcowe

 1. O każdej zmianie Polityki prywatności Serwis na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować Użytkowników Serwisu, by mogli zapoznać się z planowanymi zmianami.
 2. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.08.2013.

Skontaktuj się z nami

Opowiemy Ci o konkretach, przedstawimy narzędzia, zaproponujemy rozwiązania, przygotujemy ofertę!

Kontakt